Nowości  Współpraca    
 


Retronauta.pl > Wielkie Miasto Szczecin (II wś)

2017-02-02 Wielkie Miasto Szczecin (II wś)

Powiększony o 6 razy Szczecin stał się 3 największym miastem Trzeciej Rzeszy.


Szczecin latem 1939 roku

Zaraz po wygranej Kampanii Wrześniowej jedną uchwałą rządu niemieckiego obszar Szczecina powiększono niemal 6-krotnie z 82,2 km2 do 461 km2. 15 października 1939 roku powstało Wielkie Miasto Szczecin (niem. Großstadt Stettin).


Szczecin w 1940 roku

Szczecin wraz przyłączonymi miastami Dąbie (niem. Altdamm) i Police (niem. Pölitz) oraz innymi 36 gminami stał się trzecim pod względem wielkości powierzchni miastem Trzeciej Rzeszy (po Berlinie i Hamburgu).


Granice:

  • kolor zielony - Szczecin po 1911 roku
  • kolor czerwony - Wielkie Miasto Szczecin (1939-1945)
  • kolor niebieski - Szczecin dziś
  • linia żółta - współczesna granica z Niemcami

Liczba mieszkańców Wielkiego Miasta Szczecin:

  • przed powiększeniem: 274 tys.
  • 1940: 382 tys.
  • 1941: 388 tys.
  • 1942: 395 tys.

Na terenie Wielkiego Miasta Szczecina istniało ok. 100 obozów pracy przymusowej. Już na przełomie 1939/1940 w Szczecinie przebywało około 15 tys. Polaków. Byli to głównie pracownicy przymusowi.

Wielkie Miasto Szczecin było celem ataków brytyjskich bombowców.

Pierwsze poważniejsze bombardowanie Szczecina miało miejsce w nocy 20 kwietnia 1943 roku, w dniu urodzin Hitlera. Uczestniczyło w nim 350 samolotów, a na miasto spadły 782 tony bomb.

Jego skutkiem były duże zniszczenia - stare miasto wraz z obszarem portu zostało zniszczone w 90%, zabudowa miasta w 60-70%. Szczecin należał do najbardziej zniszczonych niemieckich miast w wyniku II wojny światowej.


Walki o Szczecin w kwietniu 1945 roku

Miasto zostało zajęte przez Armię Czerwoną 26 kwietnia 1945 roku.


Wojenne zniszczenia Szczecina

Latem 1945 roku w mieście znajdowało się jeszcze 80 tys. Niemców i około 6 tys. Polaków. Do grudnia 1946 roku liczba Polaków w mieście wzrosła do 108 tys. Do Szczecina przyjeżdżali przesiedleńcy z byłych Kresów Wschodnich, z Niemiec i różnych stron Polski. Większość Niemców opuściła miasto.

Po zakończeniu II wojny światowej wyniku której Szczecin przypadł Polsce koncepcja Wielkiego Miasta Szczecin została zarzucona przez komunistów. Miasto ponownie zawężono do obszaru zwartej zabudowy miejskiej.

Dziś aglomerację szczecińską zamieszkuje około 750 tys. osób. Powierzchnia współczesnego Szczecina wynosi 301 km2. Jest to zaledwie 65% powierzchni Wielkiego Miasta Szczecin.

Wsparcie

Wesprzyj dalszy rozwój serwisu internetowego Retronauta.pl. Nie blokuj i reaguj na reklamy, sprawdź poniższe strony naszych partnerów. W ten sposób zapewniasz sobie dalsze wiadomości z przeszłości za darmo.

Retronauta.pl na serwisach społecznościowych: