Nowości  Retronauta    
 


Retronauta.pl > Polskę zbudowano na niewolnictwie (X-XIII w)

2017-03-11 Polskę zbudowano na niewolnictwie (X-XIII w)

Piastowską Polskę zbudowano na niewolnictwie i sprzedaży własnych mieszkańców - m.in. Arabom.


Mieszka I kojarzymy bardziej jako ojca-założyciela Polski niż handlarza niewolników

Każde państwo to monopol. Monopol terytorialny. Jak każdy monopol dąży do jak największego zysku oraz rozmiaru. Nie zważając często na nic. Dziś w państwowych szkołach na obligatoryjnych lekcjach historii Polski nie mówi się ani słowa o tym, że państwo Polskie powstało na niewolnictwie. Niewolnictwie właściwie własnych obywateli - to oni je budowali, to oni stanowili żywy towar pierwszych Piastów. Sprzedawany był kto zdrów i żyw. Dosłownie. Bowiem tylko sprzedaż silnych i sprawnych dawała sute wynagrodzenie.


Arabowie byli jednymi z głównych kupców niewolników od Piastów (grafika: obraz Otto Pilnego)

Znany kronikarz Ibrahim ibn Jakub, który zostawił po sobie relacje z podróży do krajów słowiańskich, był pierwszym, który informował o istnieniu Mieszka I i jego państwa. Kupiec ten najprawdopodobniej zajmował się handlem... niewolnikami. I nie ma w tym nic dziwnego - przodkowie Polaków byli sprzedawani Arabom. Tak powstawała piastowska Polska.


Najważniejsze szlaki handlowe - także handlu niewolnikami - w Europie Środkowej w IX-X wieku (grafika: Instytut Archeologii Akademii Nauk Republiki Czeskiej, heritage-route.eu)

Świat arabski przodował wówczas gospodarczo. Za żywy towar płacono dirhemami. To te srebrne monety, obok złotych dinarów oraz miedzianych filsów, od VII wieku są najważniejszymi monetami w świecie arabskim. Rozpoczęty w VIII wieku napływ arabskich srebrnych monet do Europy ma swój szczyt w IX i X wieku. Na ziemiach państwa piastowskiego przypada on na X wiek. Te 2 stulecia to jednocześnie, nieprzypadkowo, szczytowy okres rozwoju handlu niewolnikami w Europie, Afryce Północnej i na Bliskim Wschodzie. Stąd tyle znalezisk starych monet arabskich w Polsce (około 1 tys. skarbów z nimi).


Mapa Europy z zaznaczonymi znaleziskami arabskich dirhemów (grafika: "In the footsteps of Rurik", Dan Carlsson, Adrian Selin 2012)

Cennik niewolników słowiańskich z XI wieku:
Pozycja Cena (srebro)
silny mężczyzna 300 gr
koń 300 gr
dziewczyna 200 gr
wół 120 gr
świnia 30 gr srebra

Handel niewolnikami Piastów z Arabami, stał się jednym z głównych źródeł dochodów piastowskiej Polski. A ta miała wydatki - jak utrzymanie wojska do terytorialnej ekspansji. Zatem do Pragi, Magdeburga i kilkunastu innych miast będących ośrodkami handlu niewolnikami przybywali kupcy, skąd wywozili tysiące niewolników do Bizancjum i krajów arabskich. Handlowano tam także solą, futrami, bursztynem, biżuterią i płótnami.

Liczba słowiańskich niewolników - także z państwa Mieszka - u Arabów była tak duża, że w języku arabskim nazwą etniczną Słowianie (Siqlab) zaczęto nazywać niewolników.

Piastowie zajmując nowe sąsiednie tereny, dziś w ramach Polski, zajmowali także ich mieszkańców. Część stawała się niewolnymi, niewolnikami pracującymi w wsiach lub podgrodziach na rzecz państwowego władcy. Część była sprzedawana na targach niewolników.

Dla przykładu Wielkopolska trzebiona była przez Piastów nie tylko z puszczy (do dziś jeden z największych w Polsce terenów bez dużych kompleksów leśnych), ale także z podbijanych mieszkańców. Bolesław Krzywousty zajmując Pomorze Zachodnie stał się właścicielem około 8 tys. rodzin, co stanowi 50-70 tys. ludzi.


Niewolnicy w Pradze ukazani na Drzwiach Gnieźnieńskich katedry w Gnieźnie

Władca, czyli właściciel niewolnika, mógł go zabić i nie ponosił za to żadnej kary. Jeśli ktoś zamordował niewolnika, płacił odszkodowanie jak za uszkodzenie lub kradzież mienia. Z prawnego punktu widzenia niewolnicy nie byli ludźmi, a rzeczami.

Około XII i XIII wieku niewolnictwo w Polsce zostało zastąpione przez feudalne poddaństwo, polegające na przymusowej pracy, danin chłopów na rzecz pana. Chłopi wliczani byli do stanu inwentarza żywego swojego pana i traktowani podobnie jak bydło czy konie. Przez stulecia nadal byli przedmiotem kupna i sprzedaży.

Na podstawie wykładów i materiałów: prof. Henryka Samsonowicza, prof. Przemysława Urbańczyka, dr Kacpra Pobłockiego, Instytutu Archeologii Akademii Nauk Republiki Czeskiej

Wsparcie

Wesprzyj dalszy rozwój serwisu internetowego Retronauta.pl. Nie blokuj i reaguj na reklamy, sprawdź poniższe strony naszych partnerów. W ten sposób zapewniasz sobie dalsze wiadomości z przeszłości za darmo.

Retronauta.pl na serwisach społecznościowych: