Nowości  Współpraca    
 


Retronauta.pl > Kapitalizm Lenina (1921-1924)

2015-02-02 Kapitalizm Lenina (1921-1924)

Komunizm i socjalizm były u swojego zarania tak nieefektywne, że trzeba było się posiłkować wolnym rynkiem, kapitalizmem i liberalizmem, żeby mogły przetrwać.

Wolny rynek Lenina

W marcu 1921 roku Lenin ogłosił Nową Politykę Ekonomiczną, w skrócie NEP. Była to odpowiedź na bunty ludności przeciwko komunizmowi (wojennemu), który to nie przewidywał litości w opodatkowaniu i prywatnej własności - np. każdy rolnik sprzeciwiający się zabraniu w ramach podatku większości tego co wytworzył był... zabijany.

Lenin zezwolił na... zakładanie własnych firm oraz prowadzenie prywatnych przedsiębiorstw produkcyjnych o wielkości do kilkunastu osób. W rękach państwa został wielki przemysł, handel zagraniczny i banki. Sam Lenin określił wprowadzony przez siebie ekonomiczny system jako państwowy kapitalizm. System taki miał być przejściowy i umożliwić miał bolszewkim pozostanie przy władzy.


Rosyjski sklep w 1925 roku

Radziecki businessman = NEPman

Osoba biorąca los w swoje ręce, prywatny businessman w Rosji Radzieckiej określany był jako NEPman. NEPmeni sprawniej od państwa produkowali zarówno przedmioty codziennego użytku (odzież, garnki itp.) jak i też dobra luksusowe (np. kosmetyki i nawet samochody). A także handlując dostarczali je do klienta końcowego. Dzięki nim w okresie NEP rodził się dobrobyt. Pojawiły się prywatne sklepy, na rynkach handlowano po cenach rynkowych.


NEPmen Nikołaj Własow z żoną w swoim samochodzie naprzeciwko swojego sklepu w Leningradzie we wczesnych latach 20. XX wieku.

Po śmierci Lenina w 1924 roku i zdobyciu władzy przez nienawidzącego kapitalizm Stalina w 1927 roku nastąpiło ponowne odejście od wolnego rynku. Wszyscy, którym udało się polepszyć swoją sytuację ekonomiczną podczas NEP-u, stali się wrogami ludu. Ryzykujący i ciężko pracujący przedsiębiorcy pogardliwie zaczynali być nazywani burżuazją, zaś bogatsi rolnicy kułakami... Państwo okradło ich z ich własności poprzez wyższe podatki i przejęcie własności (np. kolektywizacja rolnictwa).


NEPman tłumaczący się w urzędzie skarbowym (1930 rok)

Przykładowo w 1931 roku 20 mln prywatnych gospodarstw rolniczych zostało przymusowo włączonych do 250 tys. państwowych kołchozów i sowchozów. Skutek? Na Ukrainie, czyli w rejonie z najlepszymi ziemiami na świecie, w wyniku Wielkiego Głodu zmarły miliony ludzi (od 3 do 7 mln osób). Komuniści bezwzględnie egzekwowali narzucone chłopom obowiązkowe, nieodpłatne kontyngenty dostaw produktów rolnych (podatek) w wymiarze przekraczającym możliwości produkcyjne wsi.

Porównanie podatków we współczesnej Polsce i w Rosji za Lenina

Rosja Radziecka (1922) Polska (obecnie)
Podatek dochodowy od osób fizycznych PIT od 0,8% od 14,6 % 18% i 32%
Podatek dochodowy od firm CIT 3% od sprzedaży lub wykupienie licencji na działalność 19% od zysku
Podatek VAT brak 23%, 8% i 5%

Źródło: dane dla Rosji z książki "Russia's Last Capitalists"

Fatalne skutki dla dzisiejszej Rosji

Jak wiemy z historii niszczenie prywatnej przedsiębiorczości, wolnego rynku, pogarda dla własności odbiła się fatalnie dla Rosji. Także tej dzisiejszej przez wykształcenie się przez dziesięciolecia homo sovieticus, nie umiejącego i niechętnego podejmowaniu ryzyka gospodarczego. Dowód? Kiedy ostatni raz kupiłeś w sklepie coś z napisem "Zdiełano w Rosji"? A kiedy z napisem "Made in China"? Z kraju kiedyś komunistycznego, w którym w ostatnich dziesięcioleciach przechodzi się na kapitalizm.

Wsparcie

Wesprzyj dalszy rozwój serwisu internetowego Retronauta.pl. Nie blokuj i reaguj na reklamy, sprawdź poniższe strony naszych partnerów. W ten sposób zapewniasz sobie dalsze wiadomości z przeszłości za darmo.

Retronauta.pl na serwisach społecznościowych: